Bannai Hidenari

Artist.

ハムたまでは、運営やヒアリングの進行などをつとめる。

CV

多摩美術大学 油画専攻 卒